drukuj całość Pisma Świat Wiedzy

Świat Wiedzy Świat Wiedzy
  • Miesięcznik
  • średni nakład: 160 988 egz.*
  • rozpowszechnianie płatne razem: 106 481 egz.*
  • czytelnictwo: 650 000 osób**

* źródło: ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; marzec 2015 - luty 2016
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa; kwiecień 2015 - marzec 2016; CPW; grupa wszyscy 15+; n = 20 056; realizacja Millward Brown


Profil czytelnika
Płeć ogółem Świat Wiedzy
mężczyzna 49% 59%
kobieta 51% 41%
Wiek
15-24 lata 15% 23%
25-34 lata 20% 25%
35-44 lata 19% 18%
45-54 lata 16% 18%
powyżej 54 lat 30% 16%
Miejsce Zamieszkania
wsie 40% 32%
miasta do 50 tys. 24% 25%
miasta 50-200 tys. 16% 19%
miasta 200 tys.+ 20% 24%
Wykształcenie
podstawowe 10% 7%
zasadnicze zawodowe 28% 11%
rednie 33% 26%
wyższe 28% 55%

ródło: Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2015 - marzec 2016; SCPW, wszyscy 15+, n = 20 056 / 449; realizacja Millward Brown449

Cennik
rozkładówka otwierająca 103 000,00 zł
rozkładówka 86 000,00 zł
IV okładka 64 000,00 zł
II okładka 60 000,00 zł
III okładka 53 000,00 zł
1/1 strony 52 000,00 zł
1/2 strony 31 000,00 zł
1/3 strony 22 000,00 zł
junior page 41 000,00 zł

Powrót na stronę Świat Wiedzy